મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે માન.ધારા સભ્યશ્રીઓ

પ્રમુખ તથા સભ્યશ્રીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો નામ
શ્રીમતી કપીલાબેનગોપાલભાઈ ચાવડાજીલ્લા પંચાયત આણંદ​ - અપિલ સમિતી
શ્રીગૌરાંગભાઈઅરવિંદભાઈ પટેલઉપ પ્રમુખશ્રી
શ્રીમતી શકુન્તલાબેન જગદીશભાઈમકવાણાસભ્યશ્રી
શ્રીમતી મધુબેન મનુભાઈ પઢીયારસભ્યશ્રી
શ્રી શાંતિલાલ ભીખાભાઈ ચાવડાસભ્યશ્રી
શ્રી દિવ્યરાજ ઉદેસીંગભાઈ સોલંકીસભ્યશ્રી
શ્રીમતી તન્વીબેન તૃપેશભાઈપટેલસભ્યશ્રી
શ્રીમતી નુરજહાંબેન યુનુસભાઈ વહોરાસભ્યશ્રી
શ્રી વિનુભાઈ કાશીભાઈસોલંકીચેરમેન, શિક્ષણ સમિતી
૧૦શ્રીમતી ચંપાબેન વિનોદકુમાર પરમારસભ્યશ્રી
૧૧શ્રીમતી ભાનુબેન અરવિંદભાઈ રાઠોડસભ્યશ્રી
૧૨શ્રીમતી વર્ષાબેન ખોડસિંહજાદવસભ્યશ્રી
૧૩શ્રીપ્રતાપસિંહ ફતેસિંહગોહેલસભ્યશ્રી
૧૪શ્રીમતી રાજુલાબેન પંકજભાઈ પટેલસભ્યશ્રી
૧૫શ્રી રતિલાલ છોટુભાઈ વસાવાસભ્યશ્રી
૧૬શ્રી કનુભાઈ વિહાભાઈ રાઠોડસભ્યશ્રી
૧૭શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર મફતભાઈ ગોહેલસભ્યશ્રી
૧૮શ્રી નયનાબેન રમણભાઈસોલંકીસભ્યશ્રી
૧૯શ્રીમતી સરોજબેન દીલીપસિંહ પરમારસભ્યશ્રી
૨૦શ્રીમતી જયોતિકુંવરબા પ્રવિણસિંહસિંધાચેરમેન, મહિલા અને બાળ​વિકાસ સમિતી
૨૧શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહમહીડાચેરમેન, કારોબારી સમિતી
૨૨શ્રી સોમાભાઈ લહેરાભાઈ પરમારસભ્યશ્રી
૨૩શ્રીમતી વૈશાલીબેન ઘનશ્યામભાઈસોલંકીસભ્યશ્રી
૨૪શ્રીમત્તી પારૂલબેન વિનુભાઈ ઠાકોરસભ્યશ્રી
૨૫શ્રી મનુભાઈ સોમાભાઈ વાઘેલાસભ્યશ્રી
૨૬શ્રી રાજુભાઈ પટેલ (તાંત્રીક)ચેરમેન- સિંચાઇ, ઉત્પાદન અને સહકાર સમિતી
૨૭શ્રી બીપીનભાઈ ઈશ્વરભાઈપટેલસભ્યશ્રી
૨૮શ્રી ઈમરાનખાન દિલીપસિંહરાણાચેરમેન, ૨૦ મુદ્દા અમલિકરણ સમિતી
૨૯શ્રીમતી શીતલબેન રવિન્દ્રસિંહ મહિડાસભ્યશ્રી
૩૦શ્રી ફતાભાઈ મથુરભાઈ સોલંકીચેરમેન, આરોગ્ય સમિતી
૩૧શ્રીમતી અર્પીતાબેન કૌશિકભાઈ પટેલસભ્યશ્રી
૩૨શ્રી ચંદુભાઈ મોહનભાઈ સોલંકીસભ્યશ્રી
૩૩શ્રી બળવંતભાઈ રૂમાલભાઈ પરમારસભ્યશ્રી
૩૪શ્રીમતી હેતલબેન સંજયભાઈ પટેલ (સિલ્કી)સભ્યશ્રી
૩૫શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મનુભાઈ ચૌહાણસભ્યશ્રી
૩૬શ્રી રંજનબેનઅંબુભાઈ પરમારસભ્યશ્રી
૩૭શ્રી અમરસિંહ રામસિંહઝાલાસભ્યશ્રી
૩૮શ્રી ઉદેસિંહ મહીજીભાઈ પરમારસભ્યશ્રી
૩૯શ્રીમતી પુનાબેન બેચરભાઈ પરમારચેરમેન, સામાજીક ન્યાય સમિતી
૪૦શ્રી હર્ષદભાઈ ગાંડાભાઈપટેલસભ્યશ્રી
૪૧શ્રીમતિ વિજ્ઞાત્રીબેન બાબુભાઇ પટેલસભ્યશ્રી
૪૨શ્રીમતિ સ્મિતાબેન બિપીન ભાઇ પટેલસભ્યશ્રી

માન.ધારા સભ્યશ્રીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો નામ
શ્રી અમીતભાઈ ચાવડામાન ધારાસભ્યશ્રી-આંકલાવ
શ્રી જયંતભાઈ.આર.પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ઉમરેઠ
શ્રી પુનમભાઈ.એમ.પરમારમાન ધારાસભ્યશ્રી- સોજીત્રા
શ્રી રાજેન્દ્રસીંહ ધિરસીંહ પરમારમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૦૯ બોરસદ​
શ્રી રોહિતભાઇ પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૧૦ આણંદ​
શ્રી નિરંજન પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૧૩ પેટલાદ​
શ્રી સંજયભાઇ રમણભાઇ પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૦૮ ખંભાત​

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 537384