×

તારાપુર વિષે

ગુજરાતનાં ચરોતર અને સૌરાષ્ટ્રને જોડતું એક નાનકડું શહેર જેની વસ્તી આશરે ૭૫,૦૦૦ છે તે મુખ્ય માર્ગ મુંબઇ ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઇવે નં-૮ પર આવેલું છે, સૌરાષ્ટ્રનાં લોકોને સુરત અને મુંબઇ સુધી જોડતા મુખ્ય માર્ગ પરનો એક મહત્વ પુર્ણ પડાવ છે. જ્યા વાર્ષિક સરેરાશ ૧૦,૮૦,૦૦૦ થી પણ વધારે ૪ અને ૬ ચક્રી વાહનોની અવર જવર જોવા મળે છે. જેના થકી અહિંયા હોટલ વ્યવસાય ખુબ મોટા પાયે વીકાસ પામ્યો છે. અહિ રોજગારી માટે રાજ્યના છેવાડાના જિલ્લાઓમાંથી શ્રમિકો કામ માટે આવે છે. આજુબાજુ ના ૪૨ ગામનાં સમુહનુ આ મુખ્ય ખરીદ વેચાણ કેન્દ્ર છે. અહિં અન્ન ઉત્પાદનમાં મુખ્ય પાકો ઘઉ અને ડાંગર, શાક-ભાજી, વિગેરે છે. ટામેટા ની ખેતી પણ અહિ સારી એવી જોવા મળે છે. જેની નિકાસ સુરત અને મહારાષ્ટ્રમાં છેક મુંબઇ સુધી પહોંચે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

તારાપુર વિષે

ગુજરાતનાં ચરોતર અને સૌરાષ્ટ્રને જોડતું એક નાનકડું શહેર જેની વસ્તી આશરે ૭૫,૦૦૦ છે તે મુખ્ય માર્ગ મુંબઇ ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઇવે નં-૮ પર આવેલું છે, સૌરાષ્ટ્રનાં લોકોને સુરત અને મુંબઇ સુધી જોડતા મુખ્ય માર્ગ પરનો એક મહત્વ પુર્ણ પડાવ છે. જ્યા વાર્ષિક સરેરાશ ૧૦,૮૦,૦૦૦ થી પણ વધારે ૪ અને ૬ ચક્રી વાહનોની અવર જવર જોવા મળે છે. જેના થકી અહિંયા હોટલ વ્યવસાય ખુબ મોટા પાયે વીકાસ પામ્યો છે. અહિ રોજગારી માટે રાજ્યના છેવાડાના જિલ્લાઓમાંથી શ્રમિકો કામ માટે આવે છે. આજુબાજુ ના ૪૨ ગામનાં સમુહનુ આ મુખ્ય ખરીદ વેચાણ કેન્દ્ર છે. અહિં અન્ન ઉત્પાદનમાં મુખ્ય પાકો ઘઉ અને ડાંગર, શાક-ભાજી, વિગેરે છે. ટામેટા ની ખેતી પણ અહિ સારી એવી જોવા મળે છે. જેની નિકાસ સુરત અને મહારાષ્ટ્રમાં છેક મુંબઇ સુધી પહોંચે છે.

Read More
૪૨
૭૫૮૫૦
૪૨

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો